Historie

Historie společnosti sahá až do roku 1890, kdy na místě dnešního podnikatelského areálu stála až do II. světové války tabáková továrna.

Poválečný Československý stát rozhodl o zřízení hodinářského průmyslu, jehož střediskem se měl stát národní podnik Chronotechna. Pro jeho sídlo byla vybrána tabáková továrna ve Šternberku. V r. 1947, po rozsáhlé rekonstrukci budovy tabákové továrny, byly do ní přemístěny potřebné stroje a zařízení a ještě v témže roce se rozběhla výroba budíků.

Šternberská Chronotechna patřila za dobu své existence mezi nejvýznamnější hodinářské podniky ve střední Evropě. Značka PRIM se řadila mezi nejvýznamnější značky našeho průmyslu. V době své největší aktivity zaměstnávala až 2100 pracovníků a ve svém sortimentu měla na 140 časoměrných výrobků, které se vyvážely do 80 zemí světa.

Produkce nebyla zaměřena pouze na budíky a hodiny, ale vyráběly se také časové spínače, tachografy, metronomy, automatické uvolňovače padáků, nářadí, servery a další výrobky. 

V roce 1993 vznikla v průběhu privatizace nová akciová společnost EUTECH jako joint venture mezi firmami Chronotechna a.s. a Europa Uhrenfabrik Senden GmbH.

Po ukončení výroby budíků v roce 2001 akciová společnost EUTECH pokračuje v tradici a specializuje se na výrobu dílů pro jemnou mechaniku, výrobu nástrojů a forem, prodejem elektrické energie, pronájmem nebytových prostor a správou celého podnikatelského areálu.

Nástrojárna zaměřená na jemnou a precizní práci hodinářské výroby začala jako z jedna z prvních v republice konstruovat a vyrábět nástroje pro přesné stříhání a později rozvíjet výrobu vstřikovacích forem pro termoplasty.

V roce 2014 došlo ke sloučení s dceřinou společností Prim Tool s.r.o..

COPYRIGHT © 2018 | CREATED IN ZLIN BY  WEBOO.EU | ALL RIGHTS RESERVED