Projekty

Zrealizované projekty s přispěním strukturálních fondů:

Školící středisko EUTECH akciová společnost

Bylo vybudováno vlastní vzdělávací centrum firmy. Na začátku roku 2012 byla rekonstruována část budovy kovoobrábění, kde vznikly nové školící místnosti. Prostory pro teoretickou i praktickou výuku byly vybaveny moderními školícími pomůckami, včetně dlouhotočného CNC soustruhu.

Zefektivnění a rozvoj technologického procesu výroby EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to dlouhotočné CNC soustruhy a odlučovač olejové mlhy.

Rozvoj výrobních technologií EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to dlouhotočné CNC soustruhy a odlučovač olejové mlhy.

Zvýšení efektivnosti výroby rozvojem technologií EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to CNC dlouhotočné automaty a odlučovač olejové mlhy, univerzální konzolová frézka, tušírovací lis a zdvihací zařízení, vertikální CNC obráběcí centrum.

Zefektivnění výrobního procesu zavedením nových technologií EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to CNC dlouhotočné automaty, obráběcí soustruh, bruska rovinná a montážní stoly.

Projekty byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

V letech 2007 - 2016 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstannost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci vyhrazených SÚPM.
COPYRIGHT © 2018 | CREATED IN ZLIN BY  WEBOO.EU | ALL RIGHTS RESERVED