Zrealizované projekty s přispěním strukturálních fondů:

Vzdělávací aktivita - Programátor/ka CNC strojů

Eutech

Cílem této vzdělávací aktivity je posílení dovedností strojních operátorů a seřizovačů v programování CNC soustružnických automatů. Do projektu bylo vybráno 10 zaměstnanců z divize Kovoobrábění, program probíhá na od září 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Školící středisko EUTECH akciová společnost

Bylo vybudováno vlastní vzdělávací centrum firmy. Na začátku roku 2012 byla rekonstruována část budovy kovoobrábění, kde vznikly nové školící místnosti. Prostory pro teoretickou i praktickou výuku byly vybaveny moderními školícími pomůckami, včetně dlouhotočného CNC soustruhu.

Zefektivnění a rozvoj technologického procesu výroby EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to dlouhotočné CNC soustruhy a odlučovač olejové mlhy.

Rozvoj výrobních technologií EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to dlouhotočné CNC soustruhy a odlučovač olejové mlhy.

Zvýšení efektivnosti výroby rozvojem technologií EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to CNC dlouhotočné automaty a odlučovač olejové mlhy, univerzální konzolová frézka, tušírovací lis a zdvihací zařízení, vertikální CNC obráběcí centrum.

Zefektivnění výrobního procesu zavedením nových technologií EUTECH akciová společnost

V rámci projektu byly pořízeny nové výrobní technologie a to CNC dlouhotočné automaty, obráběcí soustruh, bruska rovinná a montážní stoly.

Projekty byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Eutech
Eutech

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

V letech 2007 – 2016 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstannost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci vyhrazených SÚPM.