„S přesností nešetříme“

Našim posláním je zajistit úplnou spokojenost zákazníka s dodávanými výrobky a poskytování plné podpory po dodání výrobků.

Kvalita výrobků je zajištěna sledováním způsobilosti a výkonnosti výrobních procesů. V případě odchylky od požadavků je realizováno nápravné opatření dle metodiky PDCA / 8D report. Výsledky měření získáváme využitím přesných měřících postupů.

Naše výrobky testujeme a měříme ve vlastních zkušebnách. V případě potřeby zajistíme testování v nezávislé externí laboratoři.

Eutech

K ověření přesnosti výroby forem a výlisků používáme 3D měřící stroj Nicon Altera.

Eutech

Pro měření až 99 dílů najednou využíváme digitální 2D projektor Keyence IM 7010

Eutech

K ověření přesnosti výroby forem a výlisků používáme 3D měřící stroj Nicon Altera.

Kontaktní formulář