Vnitřní oznamovací systém

 

Organizace: EUTECH akciová společnost

Příslušná osoba: Petr Štolba

E-mail: Eutech-oznameni@seznam.cz

 

Způsoby oznamování

 

Písemně

  • e-mailem na Eutech-oznameni@seznam.cz
  • V uzavřené obálce označené WHISTLEBLOWING (lze poštou) na adresu Nádražní 2480/45, 785 01 Šternberk

Osobně

  • V přiměřené době, nejpozději do 30 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech

 

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz/ nebo v naší směrnici